Spolek Hurá na Výlet! má za sebou další úspěšnou sezónu. V roce 2018 uspořádal celkem 34 výletů z pěti krajů České republiky. Během letošní sezóny se seniory navštívili například archeologické muzeum v Pavlově, starý kamenný mlýn v Rudicích, poutní kostel ve Křtinách, výstavu květin v Litomyšli, nádherné historické centrum v Kutné Hoře, hřebčín v Kladrubech nad Labem, poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou a spoustu dalších krásných míst České republiky. V Pardubickém kraji spolek začal spolupracovat s mateřskou školkou Svatopluka Čecha z Chrudimi. Poprvé tak zrealizovali výlet pro seniory i děti zároveň. Skupinka se podívala na Babiččin dvoreček do Licibořic, kde bylo pro výletníky připravené zajímavé a kreativní dopoledne. Tento výlet měl jak mezi seniory, tak i mezi dětmi veliký úspěch, proto tyto aktivity bude spolek v budoucích letech dále rozvíjet.

V tomto roce spolek otevřel nové Hurá centrum pro seniory, ve kterém proběhlo celkem 20 přednášek, z toho také dva kurzy práce s počítačem. Přednášelo se o cestování, o víně, o přírodě, promítaly se fotografie z výletů, pletly se košíky, atd. Senioři se vydali celkem třikrát na komentovanou prohlídku s průvodcem po Chrudimi. V rámci Hurá centra spolek také zorganizoval celkem osm kulturních akcí. Pět akcí se konalo v prostorách Kapucínského kláštera v Chrudimi, a to na Rajském dvoře, kde vždy hrála kapela, odborníci z partnerských organizací předávali cenné informace i kontakty, pro seniory bylo přichystané občerstvení. Další kulturně-osvětové akce probíhali pod záštitou Pardubického kraje. Konali se v Chrudimi, v Ústí nad Orlicí a v Jevíčku. Na těchto akcích vystoupil také známý česky herec Václav Vydra. Celkově se kulturních akcí a výletů v roce 2018 účastnilo přes 2000 seniorů.

Během roku 2018 byl natočen také nový videospot spolku Hurá na Výlet!. Prohlédnout si ho můžete na webových stránkách spolku, nebo na facebooku. U veřejnosti vyvolal velkou vlnu ohlasu a přinesl spolku spoustu nových podporovatelů. Činnost spolku a její další rozšiřování o nové projekty by nebyl možný bez přízně štědrých dárců. Podpořit dynamický růst činnosti spolku můžete na našem transparentním účtu: 2701034210 / 2010.

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP. Každý senior či osoba se ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.

Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.

V případě zájmu jsme připraveni na rozhovor a po vzájemné dohodě je možná také účast na nějakém z našich pořádaných výletů.