Hurá proStory

Domů / Hurá proStory

Pravidelný program a veškeré hromadné aktivity jsou vzhledem k výjimečnému stavu až do odvolání zrušené.

Budeme se těšit opět v centru Hurá proStory.

V rámci cestovatelských přednášek jezdíme po celém světě. Díky tréninkům paměti a kurzům práce na počítači jsme i my, senioři, stále v kurzu. Jóga a taneční odpoledne nás drží ve skvělé formě. A když chceme odpočívat a vychutnávat si společné bytí zapneme gramofon, dáme kávu a mrkneme na fotografie ze společných výletů. 

Tyto a další aktivity nabízí kouzelné prostory v Široké ulici v Chrudimi. Jsme nesmírně rádi, že se v drtivé většině případů židle a parket zaplní do posledního místečka. Kdyby zdi klubovny mohly vyprávět…! Naštěstí ale mohou vyprávět naši senioři, kteří se akcí účastní a tím lákají další vrstevníky, kteří se tak mohou seznámit a nezůstávat sami doma. 

Od toho jsme tu. Máme rádi, když je veselo.

Centrum Hurá proStory

Nikola Štěpánková
nikola.stepankova@huranavylet.cz

Adresa
Široká ulice čp. 29,
Chrudim, 537 01

Pondělí

9–12 hod
Rezervace výletů, informace o aktivitách,
promítání fotografi í spolku

13–16 hod
Rezervace výletů, informace o aktivitách,
promítání fotografií spolku

Úterý

9–11 hod
Jóga, 1. skupina

13–15 hod
Jóga, 2. skupina

Středa

9–12 hod, sudý týden
Hurá pro Hurá (setkání pomocníků
pro akce spolku)

9–12 hod, lichý týden
Kurzy práce s počítačem a telefonem

13–15 hod
Přednášky, workshopy, promítání

Čvrtek

14–17 hod, první čtvrtek v měsíci
Hurá kulturní odpoledne pro seniory

Plánované akce