Spolek Hurá na Výlet! – <strong>Poslední volná místa na výlet do Mladé Boleslavi</strong>

Tisková zpráva 4-2018

Spolek Hurá na Výlet! má za sebou již 25 výletů a možnost podívat se na výlet mělo tak již více než 1 000 seniorů. Se seniory jsme navštívili například poutní místo Neratov, s nově založeným pivovarem, známý poutní kostel ve Velehradě, či barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou. O velkém zájmu seniorů svědčí zaplněnost vypsaných výletů. Stále evidujeme náhradníky, a to každé pondělí buď telefonicky (dle jednotlivých krajů) či osobně v sídle spolku v Chrudimi. Před sebou máme ještě například výlet do Dukovan, Železných hor, Dobrušky či Mladé Boleslavi. Závěr sezóny bude zakončen již tradičním výletem do Polska, na který se pojede za dvou krajů České republiky. V tuto chvíli máme poslední volná místa na výlet pro seniory z Prahy, a to za krásami automobilového designérství do Mladé Boleslavi.

Spolek Hurá na Výlet! má již čtyřletou zkušenost s realizací volnočasových aktivit pro seniory. V současné době se připravujeme na rozšíření poskytovaných služeb a otestování pilotní aktivity propojující seniory a mladší generaci. Stavíme na předpokladu, že vzájemné setkávání dětí a seniorů a společně strávený čas je přínosem pro obě skupiny. Na konci měsíce října plánujeme zrealizovat výlet seniorů a dětí na Babiččin dvoreček v Licibořicích. Aktuality můžete sledovat na našich webových stránkách <a href=“http://www.huranavylet.cz„>www.huranavylet.cz</a>.

Činnost spolku a její další rozšiřování o nové projekty by nebyl možný bez přízně štědrých dárců. Podpořit dynamický růst činnosti spolku můžete na našem transparentním účtu: <a href=“https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2701034210„>2701034210 / 2010</a>.

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP. Každý senior či osoba se ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.

Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.

V případě zájmu jsme připraveni na rozhovor a po vzájemné dohodě je možná také účast na nějakém z našich pořádaných výletů.