Uplynulý rok 2017 byl pro Spolek Hurá na Výlet! v mnoha ohledech rokem zlomovým. V roce 2017 spolek realizoval doposud největší počet výletů od svého vzniku. Počet výletníků se oproti roku 2016 zdvojnásobil a poprvé přesáhl 1.000 odvezených seniorů za rok.

Výtěžek sbírky díky štědrosti našich příznivců od roku 2016 narostl o téměř 250%. Výlety pro rok 2018 budou vyhlášeny 1. 3. 2018 na webových stránkách spolku. Rezervace na výlety budou probíhat od neděle 1. dubna a následně vždy v pondělí od 9 hod do 16 hod, a to telefonicky anebo osobně v Hurá kanceláři spolku.

Spolku se podařilo rozšířit svou činnost z Pardubického kraje a Kraje Vysočina do dalších 3 krajů České republiky. Začali jsme pořádat výlety pro seniory z Prahy, Jihomoravského kraje a pro spolek sousedního Královéhradeckého kraje. Velké díky patří stávajícím i novým dárcům, kteří nám s činností nejvíce pomohli, a to většinou formou daru od 100 Kč do 10.000 Kč. Přispět je možné na náš transparetntní účet: <a href=“https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2701034210„>2701034210 / 2010</a>. Výletů přibývá a paní Zdeňka T. z Chrudimi říká, že „<em>kdybych mohla, vyrazila bych úplně na všechny výlety.</em>“ Vedle organizace výletů spolek v roce 2016 začal rozvíjet rovněž vedlejší činnost, pomocí které dofinancovává organizaci výletů a akcí pro seniory a osoby s handicapem. Tyto tzv. cestovní služby na míru plánujeme v dalších letech dále rozšiřovat.

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP.

Každý senior či osoba ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.

Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.

V případě zájmu jsme připraveni na rozhovor a po vzájemné dohodě je možná také účast na nějakém z našich pořádaných výletů.

<strong>Spolek Hurá na Výlet!</strong>

Školní náměstí 11, 537 01  Chrudim

Transparentní účet sbírky: 2701034210 / 2010

IČ: 03225470

info@huranavylet.cz