davame praci lidem s handicapem | Hurá na Výlet

Dáváme práci lidem s handicapem

Spolupráce se Sociálním podnikem města Chrudim

Bara | Hurá na Výlet

V roce 2023 jsme zahájili spolupráci se Sociálním podnikem města Chrudim.

Každý z nás je důležitý. 
V roce 2023 jsme s radostí spustili spolupráci se sociálním podnikem města Chrudim. Tato spolupráce je pro nás významná, protože jsme začali převážně zaměstnávat lidi s různými zdravotními handicapy. Jsme šťastní, že můžeme těmto jedincům poskytnout příležitost uplatnit své schopnosti a dovednosti právě v našem komunitním centru. Tato spolupráce má velký přesah a cítíme, že je přínosná pro celou komunitu. Jsme si jisti, že naše partnerství má pozitivní dopad nejen na nás a na lidi, kterým poskytujeme pracovní příležitosti, ale hlavně na naše seniory.
Jsme nadšeni, že můžeme být součástí této mnohdy inspirativní spolupráce. Často nás tito lidé velice mile překvapují s jakou radostí a nadšením vykonávají, pro ostatní zdravé lidi „obyčejnou práci“ a také to co všechno jsou schopni s úsměvem zvládat. Cítíme z nich, že práce je opravdu baví a je pro ně dar k nezaplacení, protože si přijdou platnými členy společnosti, která je přijímá takové, jací jsou. Příležitosti jak v pracovní, tak i dobrovolnické větvi dáváme například i klientům z MOMO Chrudim, čímž jim napomáháme začlenit se lépe do běžného života.
Tom | Hurá na Výlet

To vše díky: