Spolek Hurá na Výlet!

Tisková zpráva 3-2018

Spolek Hurá na Výlet! vyhlásil další sérii výletů pro seniory! Díky štědré finanční podpoře svých partnerů mohl spolek v červenci 2018 navýšit počet pořádaných výletů o dalších 7. Senioři se tak mohou hlásit například na výlet do Železných hor, Moravské Třebové, Polska. Naplánovány budou další dva výlety z Brna a jeden z Hradce Králové. S celkovým počtem cca 40ti pořádaných výletů se spolek dostává na rekordních 1500 odvezených seniorů za rok 2018.

Sezóna výletů uzpůsobených specifickým potřebám seniorů je v plném proudu. Spolek má za sebou již cca třetinu výletů a celkový počet odvezených účastníků doposud činí 500 seniorů. Výlety byly zrealizovány ve všech krajích, ve kterých spolek působí. Se seniory jsme se podívali například do Čáslavi, Poličky, Kyjova či Rychnova nad Kněžnou. Dosah činnosti spolku se podstatně navyšuje díky pořádání kulturních akcí pro seniory spojených s informační osvětou. Významnou akcí měsíce byla kulturní akce pořádaná v Brně ve spolupráci s festivalem Uprostřed.

Podpořit dynamický růst činnosti spolku můžete na našem transparentním účtu: 2701034210 / 2010. Jak říká jedna z našich dobrovolnic „Seznámíte se se spoustou dalších seniorů, kteří jsou ve stejné situaci. Řeknu vám že, co jezdím a fotím, tak už mám tolik kamarádek a mám z toho velkou radost!“ (Zdena). Zájemci o výlety se mohou hlásit vždy v pondělí od 9 hod do 16 hod, a to buď telefonicky či osobně v kanceláři spolku. Více informací o vyhlášených výletech naleznete na našich webových stránkách www.huranavylet.cz.

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP. Každý senior či osoba se ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.

Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.

V případě zájmu jsme připraveni na rozhovor a po vzájemné dohodě je možná také účast na nějakém z našich pořádaných výletů.