Spolek Hurá na výlet

Tisková zpráva 2-2018

Prvního dubna 2018 bylo spuštěno přihlašování na výlety uzpůsobené potřebám seniorů ze všech krajů působnosti spolku Hurá na Výlet!. Celkem bylo vyhlášeno 21 výletů. Senioři se mohou těšit například na výlet na Velehrad, do Žďáru nad Sázavou či Častolovic. Velice oblíbenými destinacemi je Neratov a Opočno. Tyto výlety byly obsazeny nejdříve. Zájemci o výlety se mohou hlásit vždy v pondělí od 9 hod do 16 hod, a to buď telefonicky či osobně v kanceláři spolku. Více informací o výletech naleznete na našich webových stránkách www.huranavylet.cz. Seniorů využívajících našich služeb stále přibývá a vy můžete podpořit činnost spolku na našem transparentním účtu: 2701034210 / 2010.

Dne 28.3.2018 bylo slavnostně otevřeno Hurá centrum pro seniory. Akce proběhla za velice hezkého počasí v Rajském dvoře sídla spolku Hurá na Výlet!. Vizí Hurá centra je vytvářet prostor pro pořádání vzdělávacích, informačních a cestovatelských přednášek pro seniory a realizaci dalších aktivit dle přání a potřeb seniorů. Hurá centrum za měsíc svého fungování navštívilo již přes 100 seniorů. Velký zájem mají senioři především o trénink paměti, který vede dobrovolnice z řad seniorů. Proběhla zde například cestovatelská přednáška o Anglii, přednáška o zdravé výživě, vzpomínkové promítání fotek z výletů a nyní se těšíme na Hurá kulturní akci.

Všech lidí, kteří podporují činnost spolku, si velice vážíme. „Myslím, že spolek přišel s úžasným nápadem, který jeho členové dokázali dotáhnout do konce. Není to cestovní kancelář zaměřená na starší klientelu, ale svým způsobem služba, na kterou si musí sehnat sponzory, dotace, granty….A sympatická je i skutečnost, že jsou to vesměs velmi mladí lidé, kteří pořádají akce pro generaci svých babiček a dědečků. Proto mají i naši podporu,“ řekl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP.

Každý senior či osoba se ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.

Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.

V případě zájmu jsme připraveni na rozhovor a po vzájemné dohodě je možná také účast na nějakém z našich pořádaných výletů.