Spolek Hurá na Výlet, který se stará o smysluplné vyžití seniorů, se nenechal koronavirovou krizí zastavit. S vědomím potřebnosti kulturního a sociálního života seniorů veškeré své aktivity nezrušil, pouze přesunul z jara na podzim. Podporu cítí i ze strany strany seniorů, kteří se bouří proti dalším zákazům a omezením. Samota je pro ně často větším „strašákem“ než koronavirus. 

I když práci spolku koronavirová krize od března ovlivnila, rozhodně ji ale nezastavila. Právě naopak. 

Veškeré akce, které nemohly v plánovaném jarním termínu proběhnout, odsouvá na tento podzim. Do konce října chce tato skupina mladých lidí zvládnout dvě desítky autobusových výletů ze všech koutů republiky.  Nespočet akcí čeká také klubovnu „Hurá proStory“, které opět ožijí vzdělávacími, sociálními a zájmovými aktivitami jako jsou společné besedy, tvoření, promítání, pečení, tančení, jóga, práce s počítačem nebo třeba tréninky paměti. Jediná velká akce, kterou se přesunout na podzim nepodařilo je oblíbený Senior festival. Jeho zrušení znamenalo nejen finanční ztráty a organizační problémy, ale hlavně zklamání seniorů, kteří se chystali přijet do Chrasti z celé České republiky. 

„Odmítám už sedět doma. Už toho bylo dost. Půl roku je strašně dlouhá doba a mně kamarádi ze spolku i výlety chybí. Samota je pro mě daleko větší strašák, než ten koronavir,“ říká paní Marta, která se o uplynulém víkendu se spolkem vypravila hned na první z odložených výletů. 
„Ani nevíte, jak jsem rád, že si můžu poslechnout živou muziku a zatancovat si s holkama. Už jsem z toho všeho doma šílel. Nechám si vzít už ani minutu,“ doplnil Martu pan František. 

K názorům seniorů se přidávají i mnozí lidé z řad odborníků, kteří dokonce sepsali i Výzvu k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru (viz. příloha).

Spolek Hurá na Výlet v době pandemie nezahálel. Dobu, kdy museli být senioři odříznutí od společnosti doma, se snažil zpříjemnit jim novinkou v podobě Hurá Televize. 

„Pustili se do projektu po hlavě, protože jsme věděli, že není čas čekat na dokonalou techniku, zázemí nebo profesionálního produkčního, který by nám zajistil vyšší úroveň natáčení. Prioritou pro nás bylo „dostat se“ do bytů a domečků starých lidí, kteří byli zvyklí se s námi setkávat a v době krize a odříznutí od přátel a rodiny jim bylo smutno. A tak jsme vyráběli díly s muzikou, povídáním, vzpomínáním i preventivní osvětou. Také jsme se spojili s oblastní charitou. Červeným křížem, Elpidou, Životem90 a úřady, abychom zajistili péči o tyto seniory v terénu,“ říká předseda spolku Tomáš Martinek. 

Pracovníci organizace seniorům denně volali, jestli něco nepotřebují. Ať už nákup, léky nebo třeba vyvenčit domácího mazlíčka. I když i v tomto případě bylo prioritou rychlé jednání, museli zajistit bezpečí seniorů a vyvarovat se možné návštěvě „Šmejdů“, kteří by se vydávali za dobrovolníky. Proto nemohli vynechat žádný z článků řetězce, který k bezpečnému výsledku vedl. Propojení fungovalo s úřady, Červeným křížem, charitou, organizací Elpida, Život90, Nadací Krása pomoci a dalšími. 

Velký podzim, jak členové spolku Hurá na Výlet projekt zahrnující odložené akce nazývají, vypukl právě v těchto dnech. Začal výletem za živou muzikou do přírody. Za pár dní spouští mladá skupina z Chrudimi i jednu z letošních novinek a to Hurá divadlo. Herci a herečkami budou naši senioři, které povede zkušená lektorka. V plánu jsou také společné biografy nebo pečení perníčků v troubě od jednoho z dárců, kteří pomohli dovybavit kuchyň klubovny. 

„Sponzoři a naši partneři na nás nezanevřeli. Dobře si uvědomují, že právě teď je nás potřeba více než kdy jindy. Senioři se nám svěřují, že je ta půlroční samota velmi tížila a už nechtějí podobnou situaci zažít. Pevně věříme, že se nám podaří toto jejich přání společně uskutečnit,“ dodává závěrem Tomáš Martinek. 

____

Spolek Hurá na Výlet!, který centrum provozuje, od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností, volnočasové a vzdělávací aktivity. Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života seniorů skrze vytváření prostoru pro aktivní trávení volného času a navazování nových přátelských vazeb. Na aktivity spolku je možné přispět zde https://huranavylet.cz/sbirka/

Spolek Hurá na Výlet!, Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim, IČ: 03225470 info@huranavylet.cz | www.huranavylet.cz