V průběhu měsíce března 2022 opět vyhlásíme destinace, které s námi budete moci navštívit.
Seznam výletů spolu s místy odjezdů naleznete právě na této stránce, kde se právě nacházíte.

Rezervace budou spuštěny od 1.dubna 2022 od 9 hodin ráno a budou probíhat telefonicky na níže uvedených telefonních kontaktech.
Kontaktní telefony pro informace ohledně výletů budou však zapnuty již od března 2022 každé pondělí od 9  do 12 a od 13 do 16 hodin.

Výlety jsou určeny seniorům nad 65 let a občanům ZTP/P. 
Cena výletu je dotovaná a každý přispívá částkou 100 Kč. Cena výletu zahrnuje dopravu, oběd, vstupy do památek, služby průvodce a zdravotníka.

Kontakty pro informace k výletům a rezervace výletů:

Výlety z Pardubického kraje 773 515 616 (pondělí 9 – 12 h)
Výlety z Hradce Králové 733 255 215 (pondělí 9 – 12 h)
Výlety z Prahy 733 236 300 (pondělí 13 – 16 h)
Výlety z Vysočiny 731 966 226 (pondělí 13 – 16 h)
Výlety z Jihomoravského kraje 733 262 003 (pondělí 13 – 16 h)